Scroll Top
close-up-colleagues-talking

Første fase – fra første kontakt til signert avtale

Et samarbeid begynner alltid med en serie møter, der vi blir kjent med hverandre, kartlegge behov, og finne ut om Native X kan løse dine utfordringer. Dette løpet er ikke satt i stein, og kan variere ut fra kompleksiteten på prosjektet eller bedriftens størrelse.

Likevel kan vi sette opp et representativt løp, som en mal å sikte etter. Det er sannsynlig at prosessen vil se noenlunde slik ut:

Møte 1: Bli kjent

Det første møtet er gjerne ganske uformelt, og går ut på å bli gjensidig kjent og sondere hva slags muligheter som finnes. Vi presenterer Native X og hvordan vår forretningsmodell fungerer, og du forteller om ditt eget selskap og utfordringene du sitter med.

Vi oppfordrer deg til å spørre om hva det måtte være på dette møtet. Det er viktig for oss å være et transparent og kundeorientert selskap, og belyser gjerne både fordeler, ulemper og fallgruver ved ekstern utvikling. Om du etter møtet tenker at det er interessant å utforske et samarbeid nærmere, booker vi et nytt møte i nær fremtid, typisk i løpet av én til to uker.

Møte 2: Behovsavklaring

I det andre møtet begynner vi å gå mer i dybden på hvordan et samarbeid vil kunne se ut. Rammene for prosjektet settes her:

  • Hvilket tidsperspektiv er det snakk om?
  • Hva slags kompetanse har dere behov for?
  • Hvor mange utviklere trenger dere?
  • Hvordan blir samarbeidsformen mellom ditt team og vårt team

Så fort vi har blitt enig og kontrakten er undertegnet begynner vi en omfattende rekrutteringsprosess, for å finne utviklere som oppfyller kriteriene vi har satt opp i fellesskap.

Møte 3: Kontraktsignering

I kontraktsmøtet vil vi gå gjennom vårt konkrete forslag til samarbeidsavtale med tidsrammer, priser og vanlige avtalevilkår. Vi ser for oss at dette møtet blir fysisk og tar gjerne en tur til deres kontor for å signere kontrakten og blir bedre kjent med hverandre.

Når alle relevante spørsmål er avklart og kontrakten er signert, kan vi begynne rekrutteringsprosessen.

Andre fase – rekruttering og Løpende drift

Alle rekrutteringsprosesser innebærer en viss grad av usikkerhet, og de fleste har vel kjent på frykten for å betale dyrt for noe som ikke svarer til forventningene.

I Native X gir vi deg vår garanti for at vi skal skaffe utviklerne med den kompetanseprofilen vi ble enige om, og vi gir oss ikke før du er fornøyd. Vi tar oss heller ikke betalt for alt arbeidet vi legger ned i rekrutteringsfasen; kostnadene for deg begynner ikke å løpe før utviklerne faktisk er gang med å jobbe.

Vi tar på oss hele rekrutteringskostnaden og gir deg en måned oppsigelse de første seks måneder av samarbeidet, dette fordi vi ikke ønsker at du skal føle deg trygg på at du ikke binder deg til noe du ikke blir fornøyd med.

Rekrutteringsprosessen

Vi finner utviklere gjennom to kanaler: Nettannonser via LinkedIn, og ved å bruke våres nettverket i Nairobi. Deretter plukker vi ut de beste gjennom en omfattende verifiseringsprosess:

  1. CV-screening – Vi ser gjennom alle søknadene vi har mottatt, og plukker ut dem med ønskelig kompetanse, fra de beste universitetene.
  2. Programmeringstest – Vi inviterer kandidatene som passerer språksjekken til lokalene våre i Nairobi for å teste programmeringsevnene deres i praksis.
  3. Management-intervju – Vår ledelseteam gjennomfører dybdeintervjuer med de gjenværende kandidatene om problemløsning og teknologi. Vi diskuterer med kandidaten om det finnes grunner til ikke å ansette dem, eller at ansettelsesforholdet kan bli kortvarig.
  4. Valgfritt kundemøte – Dersom du vil ha endelig avsjekk på kandidaten, får du muligheten til å ta et video- eller telefonintervju med ham/henne før vi ansetter.

Denne prosessen tar typisk én til to måneder. I tillegg må du ofte regne med en måneds oppsigelsestid når vi ansetter utviklere som må avslutte et eksisterende arbeidsforhold. Dyktige utviklere er sjelden arbeidsledige – hverken i Norge eller i Kenya.

Hva om du er misfornøyd med noe?

Rekruttering er ikke en eksakt vitenskap, og feilansettelser kan forekomme. Er du misfornøyd med noe, kan du ta det opp direkte med den norske ledelsen, så tar vi det derfra.

Vi har også kvartalsvise statusmøter i Norge for å avstemme status på samarbeidet. Dette er en fin anledning til å lufte tanker og gi konkrete tilbakemeldinger.

En av fordelene med å bruke et byrå som Native X til å ansette utviklere, er at vi tar oss av HR og rekruttering, uten ekstra kostnader for deg. Ønsker du å skalere teamet ditt opp eller ned, så løser vi dette.

Leave a comment